9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ จะมีอะไรกันบ้าง ทางเราทีมงาน หวยดี ได้จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ วิธีการบูชายังไงให้ได้ผล คาถาบูชาเสริมสิริมงคล การเงิน การงาน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และทำไมต้องบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณ ?

เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณ คือ เทพเจ้าแห่งโชคภาพ ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย จึงทำให้คนส่วนใหญ่นิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ นั่นเอง และก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับ 9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ เราอยากให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชม เพราะทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปชมกันได้เลย

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ มีอะไรบ้าง ?

9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรณ

สารบัญ

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ ให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ
โดยจุดธูป 9 ดอก
ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก
ตั้งนะโม 3 จบ
ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์
แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิโส ถะคะวา ยมมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง
สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

หากมีปัญหาเรื่องการเงิน

การเงิน โชคลาภ สามารถสวดขอกล่าวท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน
หากมีผ้ายันต์ หรือองค์ลอย ด้วยการอาบน้ำ
แต่งกายให้สุภาพ สมาทานศีล 5
สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร
จุดธู 9 ดอก พวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง
ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ

ขอเรื่องการงาน

ถวายสังฆทาน 1 ชุด ในนั้นต้องมีรองเท้าพระ 1 คู่
อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ และเข็มกับด้าย 1 ชุด

ขอเรื่องการเงิน

ถวายสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท
หรือ ถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

ขอเรื่องความรักและครอบครัว

ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ
ถือศีล 8 ในวันที่เราเกิด และวันพระ

ขอเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย

ถวายหนังสือสวดมนต์ (7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี)
ถวายวัดไหนก็ได้ และปล่อยปลา

ขอเรื่องการเรียน

ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม
ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

ขอเรื่องสอบบรรจุ

เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย
ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1 คัน
จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนจะเห็น

ช่องทางการติดตาม

สรุป

ก็จบกันไปแล้วนะครับ 9 สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับองค์ท้าวเวสสุวรรณ อาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลบ้างก็อยู่ที่ตนเองด้วย เพราะการบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะต้องเป็นคนคิดดีทำดี อยู่ในศีล 5 ไม่เป็นมารศาสนา ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปัน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็จะช่วยทำให้การบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณเห็นผลมากยิ่งขึ้น